Woorden zijn krachtig.

Woorden zijn krachten en machten.

Woorden worden gebruikt als manipulatie

Ook door de technoleugie

En vanuit de bijbel -gods woord-

Door deze woorden vanuit de bij-bel ben ik gevormd vanaf mijn allerprilste begin.

Mijn denken door angst en doemdenken.

Door mij de schuld en de verantwoording te geven voor hun daden.

Ik draag die lasten niet meer.

Mijn Liefdewezen hebben ze niet kunnen manipuleren en daar luister ik naar.

Niemand wilde mijn zuivere liefde.

Alleen de zogenaamde liefde via seksualiteit.

Seksueel misbruik heeft voor mij ook te maken met het elektronisch magnetisch veld.

B.v. seksuele gevoelens opwekken....

Of de onvoorwaardelijke liefde van god, waar allemaal voorwaarden aan verbonden zijn.

En strijd.

Leugens-schijn-schijnheiligheid-schijnveiligheid

De technoleugie was bij mij weer volop bezig, ook via beelden, derde oog = valse beelden

Ik ben niet verantwoordelijk voor een ander zijn/haar daden.

En niet voor een ander zijn/haar dood.

Ik kom uit een familie van moordenaars, verkrachters enzovoort.

Ik ben dat niet.

Ik ben niet mijn vader. Ik ben niet mijn moeder, noch een van de andere daders.

Vrijspreekster

Truus

 

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/381369743667798

21-10-2021