πŸ’•πŸ’•πŸ’•

 

MIJN VERHAAL

OVER

MIJN LEVEN

 

πŸ’•πŸ’•πŸ’•

 

ontbrekende puzzelstukje

LIEFDE

Ik geniet van de kleine dingen. πŸ’—

πŸ’•πŸ’•πŸ’•

Ik wens jou en mij een dag vol kracht, eigen-liefde en eigen-wijsheid πŸ’—

πŸ’•πŸ’•πŸ’•

En veel aanrakingen in Liefde πŸ’—

πŸ’•πŸ’•πŸ’•

Raak elkaar eens aan πŸ’—
Met Liefde wel te verstaanπŸ’—
Een vriendelijk woordπŸ’—
Een gebaarπŸ’—
Een glimlachπŸ’—
Een liefdevolle gedachteπŸ’—
Een lach, een traanπŸ’—
Laten wij samen voor Liefde gaanπŸ’—

 

Van hart tot hart πŸ’ž

 

Truus πŸ’—


VrijspreeksterπŸ’—

 

Vrijuit sprekenπŸ’—

 

Vanuit mijn hart πŸ’—

 

Voelen

ik voel......

 

IK HEB TE MAKEN MET ELEKTRONISCHE MARTELING

ik word gemanipuleerd

 

 

9-8-2022

NU

MOED

Open zijn over 'technoleugie'

Dat ik daar mee te maken heb.

Ik word gemanipuleerd door de 'technoleugie'

 

https://www.moedomanderstezijn.nl/stop-elektronische-marteling

 

https://www.moedomanderstezijn.nl/mijn-verhaal-over-mijn-leven

 

 

 

VOELEN

 

ik voel mij gemanipuleerd

 

 

        stop             elektronische marteling

door bewustwording

door te delen

 

16-10-2021

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/378496300621809

 

De technoleugie was weer bezig. Manipulatie. Op een trigger. Schuldgevoel - Twijfel. Ze wilden mij zelfmoord laten plegen. Nu herkende ik het. Hoorde de stemmen echt in mijn hoofd. Ik voelde het dat ik het niet wilde, mijn liefde was sterker. Ook werd het nog op andere manieren geprobeerd. Kou, rillingen. De angst heeft niet gewonnen. Mijn LIEFDE was sterker.

Vrijspreekster

Truus Schouten

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/375591444245628

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/pfbid02Usk7wm9tm1o6yXCyydowhssJrpoEBFxpJK2QYSmbvTrLotoCJcEF3e1TUm4YG62Cl

 

https://www.elektromagnetischewapens.nl/

https://cyber-torture.com/...

 

19-7-2022     Diana.Koenecke

https://www.facebook.com/Diana.Koenecke/posts/pfbid02goTv6XLZ9e2y7rx2ndjEw3SJXNsTfMjPbevJditK4eGw1fxnsUMScoVXaEf33tqEl

Hiervan heb ik Truus Schouten ook bewust van gemaakt.

Iedereen heeft op 1 of andere manier mee te maken

 

29-8-2022

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/pfbid0iTp68kxEnC8VE9YrByyt5G5ny7C7BTGeFbxAAZ9yKhfrJpjcUKecCMgxHMvea95Vl

 

wowwwwwww hier heb ik mee te maken

 

STEM NAAR SCHEDEL (V2K)

STEMMEN DIRECT IN DE HERSENEN 'GEINJECTEERD'

Hoor je stemmen in je hoofd? De kans is groot dat je het slachtoffer bent van cybermarteling, mindcontrol en elektronische intimidatie, een zogenaamde gericht individu (persoon) Stem naar schedel, microgolf horen en synthetische telepathie zijn allemaal namen om het proces te beschrijven waarbij stemmen naar het binnenoor in de hersenen worden gestuurd. Slachtoffers laten tegelijkertijd hun hersensignalen lezen en persoonlijke gedachten ophalen. Het is een tweerichtingsverkeer. Deze zieke technologie wordt gebruikt om slachtoffers lastig te vallen, te chanteren en te bedreigen om zichzelf en anderen kwaad te doen, om ze er geestelijk ziek uit te laten zien, om hun klachten in diskrediet te brengen

 

Reacties:

Diana Koenecke

Dus ook jouw zogenaamde geheugen wissen, zo viel ik steeds in herhaling, jarenlang zodat jij je zgn niets kon herinneren van mijn gesprekken om jouw hiervan bewust te maken. 
 
(Diana heeft mij jarenlang begeleid vanuit liefde)
 

Truus Schouten

En mij maar een schuldgevoel te geven, onmacht en boos zijn.
Truus Schouten
Lieve Diana respect voor jou en een dikke knuffel

 

 

23-8-2022

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/pfbid0EytgyHskuX9FeE6bpkoJTKzgxAH8wuVuQgQ67SM8LtTUnSpATP7cDgy8tPr1f3Rrl

https://www.moedomanderstezijn.nl/stop-elektronische...

23-8-2021

facebook.com/.../a.3420129742.../347054350396155

STOP ELEKTRONISCHE MARTELING

Zo komt het dat velen zelfmoord plegen

Dit probleem wordt niet serieus genomen. Stemmen horen, steeds terugkerende gedachtes, enz. Kan dus ook hierdoor komen. Elektronische marteling. Mijn 'huisarts' had er nog nooit van gehoord.   

Er van bewust zijn dat dit kan.Tegenwoordig weten 'ze' zoveel van je. Dus kunnen ze dat ook misbruiken.

Eigenlijk net als satanisch (duivels) ritueel en seksueel misbruik, al deze problemen worden niet serieus genomen.

Het heeft ook verband met elkaar.

Het is nog een beetje wir-war voor mij....

Op dit moment heb ik veel last van mijn hoofd. Tegen migraine aan en dat heb ik vroeger veel gehad, nadat ik behandeld was met elektro-shocks om dingen (over seksueel misbruik bij de Raiffeisenbank-Rabobank) te vergeten. Toen ben ik ook het geleerde vergeten en kon niet meer solliciteren. Vorig jaar ben ik hier ook mee bezig geweest. Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Er is vroeger ook iets met een mes gebeurd, Ik wil dan weg en ik wil dood. Dit stuk mag/moet ik de confrontatie nog mee aangaan. Waarschijnlijk heeft het ook met over de rooie gaan te maken. Vaak gebeurd vroeger. Niet zo gek met al dat satanisch ritueel en seksueel misbruik. Al die bevallingen en mishandelingen erna of ervoor als ik vertelde dat ik zwanger was en voor hoer uitgemaakt werd. Dit woord is een enorme trigger voor mij. Als klein kind was het dat al. Ik kom er op terug.

https://www.moedomanderstezijn.nl/mind-control...https://www.moedomanderstezijn.nl/-1

hier staat het over het mes, maar het is niet volledig.....

Ik laat alles bezinken....... het wordt vervolgd.Nu voel ik mij kotsmisselijk......

https://www.moedomanderstezijn.nl/stop-elektronische...

https://www.moedomanderstezijn.nl/diana-koenecke...

https://www.elektromagnetischewapens.nl/

Wat onze regering ons niet verteltWapens gebaseerd op radiogolven - Elektromagnetische wapensIn 2009 verkondigde de president van de Verenigde Staten Barack Obama dat hij zich sterk ging maken voor een wereld zonder kernwapens. Natuurlijk kon hij dat zeggen want de Verenigde Staten hadden inmiddels een hele nieuwe generatie wapens ontwikkeld die veel effectiever is. Landen met deze nieuwe wapens kunnen alleen bedreigd worden door kernwapens.Nucleaire wapens zijn natuurlijk verschrikkelijke wapens maar ze kunnen niet gebruikt worden zonder dat er bewijs achterblijft. Daarom is hun gebruik beperkt. Er is nog een andere, onbekende, categorie wapens die geen bewijzen achterlaat. Dit zijn wapens gebaseerd op radiogolven. Aanvallen met deze wapens zijn onzichtbaar, en gaan ook nog eens door muren. We hebben het hier over elektromagnetische wapens, ook wel elektronische wapens genoemd. Voorbeelden zijn microgolf wapens, laser wapens, geluidswapens, maar ook apparatuur om onze gedachten te lezen en te beinvloeden. Deze wapens worden volop gebruikt door geheime diensten inclusief het leger. Dit gebeurt over de hele wereld en ook, of vanwege het hoog-technologische karakter, juist in ons 'democratische Westen'. Deze wapens worden nauwelijks ingezet in oorlogen, maar vooral tegen de eigen bevolking, tegen klokkenluiders, activisten, politici, om te elimineren, te stelen. En om ze te ontwikkelen en vervolmaken worden ze uitgetest op onwetende mensen en kinderen, vaak verschrikkelijke misdaden. En onze regering vertelt ons hier niets over.Waarschijnlijk is de meest verschrikkelijke consequentie van deze wapens dat het niet langer mogelijk is jezelf, je kinderen, je dierbaren te beschermen. Je kan niet meer zeggen: blijf in deze kamer dan ben je veilig. De aanvallers kijken, branden, koken, lezen en manipuleren je gedachten gewoon door de muren van je huis. Politie is niet uitgerust om hier iets tegen te doen en kan je dus niet helpen, niemand kan je helpen.De rest van deze pagina is opgesplitst in twee hoofdonderwerpen:Uitgebreide informatie over deze wapens

Slachtoffers van experimenten en misdaden met deze wapens

https://cyber-torture.com/

 

https://www.moedomanderstezijn.nl/stop-elektronische-marteling

 

BEWAPENDE PSYCHIATRIE

ERNSTIGE MISDADEN TEGEN DE MENSHEID BEDEKKEN

Slachtoffers van cybermarteling, mindcontrol en elektronische intimidatie worden bestempeld als paranoïde schizofrenie en genegeerd door de psychiatrie. Een voortdurende criminele verdoezeling van ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Ondertussen vernietigen inlichtingendiensten, politie en leger de levens van slachtoffers, met behulp van geavanceerde AI(Artificial Intelligence) ((kunstmatige intelligentie))-neurowapens op afstand die stemmen, hallucinaties en pijn injecteerden bij de slachtoffers waarvan velen zelfmoord plegen.Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg nemen deel aan een elektromagnetische langzame moord op vele onschuldige mensen over de hele planeet in vrije en open democratieën. Een van de meest gruwelijke en verontrustende paradoxen in de moderne wereld.

2-9-2022

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/pfbid0miXgo9LJCm48TcpGXRZCNFeBoKxUbFsNR6NXYLCyusA7LXbHx5SeufRszQZe8FQ3l

stop elektronische marteling

door bewustwording

door te delen

 

https://www.moedomanderstezijn.nl/stop-elektronische...

 

https://www.moedomanderstezijn.nl/mijn-verhaal-over-mijn...

 

BEWAPENDE PSYCHIATRIE

ERNSTIGE MISDADEN TEGEN DE MENSHEID BEDEKKEN

Slachtoffers van cybermarteling, mindcontrol en elektronische intimidatie worden bestempeld als paranoïde schizofrenie en genegeerd door de psychiatrie. Een voortdurende criminele verdoezeling van ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Ondertussen vernietigen inlichtingendiensten, politie en leger de levens van slachtoffers, met behulp van geavanceerde AI-neurowapens op afstand die stemmen, hallucinaties en pijn injecteerden bij de slachtoffers waarvan velen zelfmoord plegen.

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg nemen deel aan een elektromagnetische langzame moord op vele onschuldige mensen over de hele planeet in vrije en open democratieën. Een van de meest gruwelijke en verontrustende paradoxen in de moderne wereld.

Gespecialiseerde arrestatieteams politie hebben handen vol aan verwarde personen

wowwwwwww hier heb ik mee te maken

 

STEM NAAR SCHEDEL (V2K)

STEMMEN DIRECT IN DE HERSENEN GEINJECTEERD

Hoor je stemmen in je hoofd? De kans is groot dat je het slachtoffer bent van cybermarteling, mindcontrol en elektronische intimidatie, een zogenaamde gericht individu (persoon) Stem naar schedel, microgolf horen en synthetische (kunstmatige) telepathie zijn allemaal namen om het proces te beschrijven waarbij stemmen naar het binnenoor in de hersenen worden gestuurd. Slachtoffers laten tegelijkertijd hun hersensignalen lezen en persoonlijke gedachten ophalen. Het is een tweerichtingsverkeer. Deze 'zieke' technologie wordt gebruikt om slachtoffers lastig te vallen, te chanteren en te bedreigen om zichzelf en anderen kwaad te doen, om ze er geestelijk ziek uit te laten zien, om hun klachten in diskrediet te brengen

 

Reactie Diana.Koenecke

SYMPTOMEN VAN 'AFSTAND' ELEKTRONICA INTIMIDATIE EN GEESTCONTROLE TECHNOLOGIE

 

Hoewel ik de algemene symptomen van elektronische intimidatie zou willen samenvatten als enigszins voor iedereen anders, er zijn veel  voorkomende elementen die waarschijnlijk net zo kunnen worden beschreven: “Alles wat je kunt denken, zeggen, voelen, horen, zien, ruiken of proeven, kan op dezelfde manier opnieuw worden gecreëerd. via deze elektromagnetische wapens. Kortom, ze proberen je te controleren, te martelen en lastig te vallen met de reeks symptomen die ze veroorzaken. Dit kan van alles zijn, van fysieke pijn overal in het lichaam, tot mentale angsten, tot eventuele negatieve emoties, tot  martelende/ manipulerende/ongewenste gedachten die worden verzonden. Alles om je leven te vernietigen, je ellendig te maken en je te beheersen. Het beheersen van je gedachten, leven en handelen staan centraal naast de marteling/intimidatie. Iets om je te ‘neutraliseren’ en een staat van dissociatie te creëren in en tussen de martelingen, is angst en ontsporing  creëren de sleutel tot hun programma”

 

https://tinyurl.com/y9ov4fev

SYMPTOMS OF ‘REMOTE’ ELECTRONIC
HARASSMENT AND MIND CONTROL

TECHNOLOGY

 

3-9-2022

SYMPTOMEN VAN 'AFSTAND' ELEKTRONICA INTIMIDATIE EN GEESTCONTROLE TECHNOLOGIE

https://tinyurl.com/y9ov4fev

β—‹ Verwarring                 - 1 van de symptomen    

 

β—‹ Verwarring         

Ik voel mij vaak verward. Door triggers. Door iets wat iemand zegt, doet. Door mijn eigen gedachten. Althans dat denk ik dan, dat het mijn gedachten zijn!? en mijn gevoelens.

 

Als je mijn sites leest kom je veel verwarring tegen!

Het wordt voor mij  nu allemaal duidelijker.................... 

Er is technologisch zoveel voor mij 'neergezet'.

Zoveel technoleugie.....

 

*https://kennisbundel.vilans.nl/oorzaken-van-verward-gedrag.html

Oorzaken van verward gedrag

 

Het is belangrijk dat je als zorgprofessional de oorzaken van verward gedrag kent en herkent. De oorzaak van de verwardheid of het onbegrepen gedrag bepaalt jouw aanpak of behandeling van de situatie. In dit hoofdstuk lees je over een aantal ziektebeelden die verward gedrag kunnen veroorzaken.

=======

 

SYMPTOMEN VAN 'AFSTAND' ELEKTRONICA INTIMIDATIE EN GEESTCONTROLE TECHNOLOGIE

https://tinyurl.com/y9ov4fev

β—‹ Verwarring                 - 1 van de symptomen    

4-9-2022

NU

MOED

 

Open zijn over 'technoleugie'

Dat ik daarmee te maken heb.

Ik word gemanipuleerd en beïnvloed door de 'technoleugie'

 

 

https://www.moedomanderstezijn.nl/verwarring

 

VERWARRING

CHAOS

PANIEK

ONRUST

 

verwarring-chaos-paniek-onrust

 

houdt verband met 'technoleugie'

 

 

8-9-2022

Bron: Pinterest

8-9-2022

https://www.facebook.com/truus.schouten.9279/posts/pfbid02Q5vmTG5KtutAXpw7g1XzdFQNR7cAJX2N6hHWJqXyBLKFgxAwFF4gukCizYaZApSPl

Mijn reactie op onderstaand bericht:

Diana Koenecke, bedankt dat jij dit deelt. En zoals jij zegt: "Woningstichting weet veel meer dan ze toegeven. Zo ook vele andere instanties. Het is echt bizar."

Als Diana mij ergens van bewust wil maken in verband met de technoleugie (technologie) word ik gelijk gemanipuleerd om boos te worden op Diana en ga huilen, paniek. Bij paniek ga ik gelijk naar mijn hoofd. (sla mezelf tegen mijn hoofd) En dit gebeurt al vele jaren, dat ik niet meer durfde bellen of contact zoeken. Angst naar Diana toe. Terwijl zij mij alleen maar wilde helpen.Dan was ik niet meer bereikbaar, letterlijk. Ook voor mezelf niet. Dan was ik helemaal de weg kwijt. En ik begrijp nu steeds beter hoe zwaar dat voor Diana geweest is. Eigenlijk ook omdat wij beide te maken hadden/hebben met beïnvloeding/manipulatie van de technoleugie (technologie). Zij heeft alles uit liefde voor mij gedaan en doet dat nog steeds. Bedankt lieve Diana

Ik merk nu steeds meer hoe ik op mijn triggers beïnvloed wordt. B.v. 's nachts telefoon horen. Op de dag harde sirenes. Brandlucht ruiken. Harde geluiden. Als ik een stekker in het stopcontacht steek, zie ik vonken. Bij de deur op slot doen, komen er vonken tevoorschijn. Alles om mij angstig en/of paniekerig te maken.

Truus

8-9-2022

https://www.facebook.com/Diana.Koenecke/posts/pfbid029VsoRxWBygKs8wQzw4vnhzvsavC4HiT83nakxvvi3WpNtaEjfPQsFJUgNoZ8aX83l

De woning naast mij is zogenaamd bewoond, in 2020 is er te hoge straling geconstateerd door ex-werknemer van kpn.

Ik heb vragen gesteld richting woningstichting en deze schijnen nergens van te weten.

Dagelijks komt er n vent langs die pokemon 'speelt',via Peter Mooring weet ik dat er via deze zgn pokemon geactiveerd kan worden.

A slide from the 60s or early 70s from a CIA briefing on microwave radiation. A microwave weapon has been suggested as a possible cause of ‘Havana Syndrome’ suffered by US officials. Photograph: Handout

------

Een dia uit de jaren 60 of begin jaren 70 van een CIA-briefing over microgolfstraling. Een microgolfwapen is door Amerikaanse functionarissen gesuggereerd als een mogelijke oorzaak van het 'Havana-syndroom'. Foto: Hand-out

-----------------

Limonade Sire

Bij mij zijn er juist mensen in de buurt komen wonen allemaal tegelijk . Rond om mijn huis en de gene die leiding geeft denk ik :: woont net buiten het dorp De meeste 2 jaar voordat het gangstalking begon :::

Diana Koenecke

limonade Sire Allemaal bizar hé
Limonade Sire
Diana Koenecke ja zeker : bizar :
Truus Schouten

Diana, bedankt dat jij dit deelt. En zoals jij zegt: "Woningstichting weet veel meer dan ze toegeven. Zo ook vele andere instanties. Het is echt bizar."

Als Diana mij ergens van bewust wil maken in verband met de technoleugie (technologie) word ik gelijk gemanipuleerd om boos te worden op Diana en ga huilen, paniek. Bij paniek ga ik gelijk naar mijn hoofd. (sla mezelf tegen mijn hoofd) En dit gebeurt al vele jaren, dat ik niet meer durfde bellen of contact zoeken. Angst naar Diana toe. Terwijl zij mij alleen maar wilde helpen.Dan was ik niet meer bereikbaar, letterlijk. Ook voor mezelf niet. Dan was ik helemaal de weg kwijt. En ik begrijp nu steeds beter hoe zwaar dat voor Diana geweest is. Eigenlijk ook omdat wij beide te maken hadden/hebben met beïnvloeding/manipulatie van de technoleugie (technologie). Zij heeft alles uit liefde voor mij gedaan en doet dat nog steeds.  Bedankt lieve Diana 

 Ik merk nu steeds meer hoe ik op mijn triggers beinvloed wordt. B.v. 's nachts telefoon horen. Op de dag harde sirenes. Brandlucht ruiken. Harde geluiden. Als ik een stekker in het stopcontacht steek, zie ik vonken. Bij de deur op slot doen, komen er vonken tevoorschijn. Alles om mij angstig en/of paniekerig te maken.