IK WILDE HET MISBRUIK STOPPEN.           zie  pagina Verhaal

 

 

Dat wilde ik als klein kind al. Het misbruik stoppen.

Ik schopte die grote kerels tegen de poten. Dan werd ik bij mijn nekvel gepakt en hing ik te bungelen. Bekend gevoel - onmacht. Niet met je voeten bij de grond kunnen. In mijn gezicht geslagen worden hoorde erbij. Vooral linkerkant. Ga gelijk gapen, wil dan niet voelen. Doe het nu wel. Het trappelende, spartelende kind. Wat een schik had(den) die kerel(s) dan. Voel het dan vooral aan de linkerkant, ook bovenop mijn hoofd. Eigenlijk voel ik dan alleen nog mijn bovenlijf. De schoften.

 

Ook heb ik als kind vaak verteld wat er gebeurd was. En dan kreeg ik straf. Ik ben wat afgestraft. Gemarteld, mishandeld.

Ook ben ik vaak met de dood bedreigd en hebben ze geprobeerd mij te doden van baby af aan. De lijst van degenen die dat geprobeerd hebben is lang, heel lang.